THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHỐ
Giấy CNĐKDN: 2700343750 Ngày cấp 10/08/2007
 
Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình
 
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam