HỘI HỌP
CHẤT LƯỢNG

570,000 VNĐ/KHÁCH


Bao gồm:

 • Set up phòng họp theo tiêu chuẩn: Hoa, bút, giấy, nước.
 • Hệ thống âm thanh phục vụ họp.
 • Internet tốc độ cao.
 • 01 bục phát biểu
 • 02 micro dây.
 • 01 màn chiếu.
 • 01 bảng viết và bút đánh dấu.
 • 01 dây kết nối.
 • 01 lần Trà & cà phê giữa giờ bao gồm : trà, cà phê, trái cây tươi theo mùa và bánh ngọt.
 • 01 bữa trưa tại Nhà hàng Cốm.


Điều kiện và Điều khoản:

 • Gói dịch vụ áp dụng cho từ đoàn 30 khách.

 • Chương trình áp dụng đến 31/12/2023