Nâng tầm hội nghị, sự kiện với phòng họp đa năng Hoa Lư.

Giới thiệu

Không gian hoàn hảo để tổ chức các buổi hội thảo, hội họp và và dạ tiệc hoành tráng.
Tên:
Hoa Cau
Sen
Ngô Đồng
Khu Vực Hồ Bơi
Diện tích:
27m2
45m2
102m2
200m2
Sức chứa:
10 khách
20 khách
60 khách
60 – 100 khách