ĐỊA CHỈ
Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.